OSTATNÍ


Stroje

STROJE

vyrábíme stroje na zakázku dle požadavků zákazníka

více

ZKUŠEBNY

Firma KSK Česká Třebová vyrábí zařízení pro tlakové zkoušky průmyslových armatur, nádob, výměníků, radiátorů, potrubních dílců, odlitků apod. Tato zařízení jsou konstruována jako stavebnice a jednotlivé komponenty lze různě kombinovat a přizpůsobovat požadavkům zákazníka. Nejčastějším používaným zkušebním médiem pro tlakové zkoušky je voda nebo vzduch. Pro zvláštní případy lze navrhnout zkušebnu pracující i s jinými kapalinami nebo plyny.

ZKUŠEBNÍ STOLICE

Zkušební stolice slouží pro upnutí zkoušené armatury a přívod zkušebního média. Upínače jsou mechanické, pneumatické nebo hydraulické. Mechanické upínání se volí pro méně četné zkoušky, většinou velkých světlostí armatur. Pneumatické nebo hydraulické upínání je vhodné pro zkoušení větších sérií. Stolice pro zkoušky kapalinou jsou vybaveny sběrnou nádobou, zachycující případný únik média.

více

Základní informace KSK, s.r.o.


Firma KSK s.r.o. vznikla v roce 1991 jako soukromá ryze česká firma se zaměřením na zakázkovou konstrukci a výrobu speciálních a jednoúčelových strojů a zařízení. Její náplní je komplexní uspokojení potřeb zákazníka od vytipování nebo vývoje vhodné technologie, až po zkonstruování a vyrobení stroje. Samozřejmostí je zaškolení obsluhy, technická podpora a servis po dobu životnosti stroje. KSK s.r.o. se zabývá rovněž obchodní činností, například prodejem přídavných materiálů pro svařování, mechanických filtrů na vodu apod.
Naše aktivity:
  • konstrukce a výroba strojů pro svařování a navařování
  • technické poradadenství pro technologické procesy svařování a navařování
  • technické poradadenství pro vytipování přídavných svařovacích materiálů
  • prodej svařovacích materiálů voestalpine Böhler Welding, ALUNOX Schweißtechnik, ESAB, DEW
  • renovace opotřebovaných součástí
  • kooperace při svařování a navařování
  • konstrukce a výroba zkušebních stolic
  • opravy, repase a modernizace strojů, včetně elektrických, hydraulických a pneumatických okruhů
  • výrobu a prodej filtrů na mechanické nečistoty
Naše aktuální certifikáty ISO 9001: 2015 najdete v kategorii "ke stažení"  https://www.kskct.cz/cs/ke-stazeni